CT-8 – kapsulirana® membrana reverzne osmoze (RO) 50 GDP

5200 RSD

Kapsulirani dizajn ubrzava održavanje i smanjuje rizik od kontaminacije tokom rada.

Kapacitet prečišćene vode na dan: 50 gallona. (GDP – Gallon per day)

Preporuka zamene: 2 do 3 godine
(Membranu je potrebno zameniti ako je vrednost  TDS -a  40 – 70 ppm . Kod 70 ppm-a membrana gubi svoju moć prečišćavanja i može doći bilo kad do njenog propadanja. PPM (Parts Per Million) predstavlja jedan deo supstance na milion delova uzorka.  Ukazuje na potpuno rastvorene čvrste materije u rastvoru.  Na primer ako TDS metar očitava 1ppm ukazuje da je prisutan 1mg rastvorenih čvrstih materija u svakom kilogramu vode. .)

Description

Puricom® kapsulirana membrana reverzne osmoze (RO) za CT-8 prečiščivač vode (50 GDP)

Ovaj tip kapsulirane RO membrane je razvijen za aparate prečišćivače vode tipa CT-8, iako se može koristiti i za druge prečišćivače vode. Unutrašnji kanali protoka vode dizajnirani su za pročišćavanje vode čak i pod pritiskom vode u ulazu od 2 bara, a kapsulirani dizajn ubrzava održavanje i smanjuje rizik od kontaminacije tokom rada.

 Karakteristike RO membrane:

  • Materijal Ro membrane: spiralno namotan poliamid
  • Kapacitet: 2-3 godine
  • Maksimalna temperatura: 45 0C
  • Maksimlani pritisak: 8.6 bara

Kad je potrebno izvršiti zamenu RO membrane?

Membranu je potrebno zameniti ako je vrednost  TDS -a  40 – 70 ppm . Kod 70 ppm-a membrana gubi svoju moć prečišćavanja i može doći bilo kad do njenog propadanja.

Šta znače skraćenice?

Šta znači skraćenica “RO”?

RO je skraćenica od engleske reči Reverse Osmosis , ona nam ukazuje da uređaji rade na  principu reverzne osmoze. U prirodi postupak osmoze koriste biljke, putem koje iz sredine sa manjim unutrašnjim pritiskom, kao što je zemlja, crpe hranljive materije i prenose ih polupropusnim membranama i do zadnjeg lista na njihovom vrhu. U osmotskoj membrani se dogadja obrnut proces. Otvori na polupropusnoj osmotskoj membrani su toliko sitni da zadržavaju najveći deo nečistoća iz vode, čak i molekularna jedinjenja. Najmanja poznata bakterija veličine je 0,2 mikrona, najmanji virus 0,002 mikrona, a otvor na polupropusnoj membrani veličine je 0,0005 mikrona. To jednostavno znači da niti virus niti bakterija ne mogu proći kroz otvor na membrani.

Šta znači skraćenica “TDS” ?

TDS je skraćenica od engleske reči Total Dissolved Solids i označava količinu čvrstih materija rastvorenih u rastvoru.

Definicija:

TDS Metar (TDS skraćenica od Total Dissolved Solids) ukazuje na potpuno rastvorene čvrste materije u rastvoru. Pošto rastvorene čvrste materije kao što su soli i minerali povećavaju provodljivost TDS metar meri provodljivost rastvora i procenjuje TDS.
Jedinica mere za TDS metar je ppm (parts per million) (delova na milion). Na primer ako TDS metar očitava 1ppm ukazuje da je prisutan 1mg rastvorenih čvrstih materija u svakom kilogramu vode.TDS metar ima široku primenu: za slane i slatkovodne akvarijume, akvaponiju, hidroponiju, kućnu upotrebu, za pijaću vodu, odpadne vode.

Šta znači skraćenica “NSF”?

NSF – (National Sanitation Foundation) je nezavisna američka institucija za kontrolu kvalitete koja ima dugogodišnje iskustvo u certificiranju različitih proizvoda. To je institucija koja se brine za javno zdravlje i sigurnost. NSF International je osnovan 1944. godine. NSF International se zalaže za zaštitu i poboljšanje ljudskog zdravlja na globalnom nivou. To je neovisna, neprofitna organizacija koja razvija norme, vrši certificiranje proizvoda, provodi audite, vrši edukaciju i upravljanje rizicima za javno zdravlje i okolinu. Proizvođači, trgovci i potrošači podjednako sudeluju u NSF International u razvoju javnih zdravstvenih normi i certificiranja kako bi se zaštitila svjetsku hrana, voda, zdravlje i proizvodi.

Šta znači skraćenica “Parts Per Million (PPM)”?

Predstavlja jedan deo supstance na milion delova uzorka. (PPM – Parts Per Million). Ukazuje na potpuno rastvorene čvrste materije u rastvoru.  Na primer ako TDS metar očitava 1ppm ukazuje da je prisutan 1mg rastvorenih čvrstih materija u svakom kilogramu vode.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.